АСРИК Карго ООД е спедиторска фирма, създадена през 2015 година. Фирмата предлага богат спектър от услуги на високо професионално ниво и конкурентни цени. Целият логистичен процес е строго координиран и внимателно уравляван от опитен екип.

Политиката на компанията е фокусирана върху:

– индивидуален и професионален подход при посрещане и удовлетворяване на всички потребности на Клиента с цел дългосрочно партньорство

– предлагане на различни начини и транспортни решения с оглед оптимизиране на разходите на Клиента

– възможно най-бърза и СИГУРНА доставка на поверените товари

АСРИК Карго ООД e Вашият най-добър избор в областта на международния транспорт и спедицията.